کاور قهرمان شورشی

فصل یکم: آواتاری نو و شرور
قسمت پنجم:
 شروع یک حماسه
قسمت پنجم  داستان را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید...
شما می توانید تمامی انتقادات و نظرات خود را ارسال نمایید تا توسط نویسنده پاسخ
داده شود.